Schița de curs

Introducere

Apache Struts 2 Prezentare generală

 • Ce este Apache Struts 2?
 • Caracteristicile Apache Struts 2

Pregătirea mediului de dezvoltare

 • Instalarea și configurarea Apache Struts 2
 • Configurarea unui server Apache Tomcat

Apache Struts 2 Start rapid

 • Crearea unei aplicații
 • Transmiterea datelor
 • Crearea unui validator personalizat
 • Crearea unui interceptor personalizat

Manipularea mucegaiului

 • Validarea datelor
 • Utilizarea fișierelor XML

JDBC

 • Conectarea bazei de date
 • Utilizarea declarațiilor

Testarea aplicației

 • Testarea cu teste unitare și teste simulate

Depanarea aplicației

 • Gestionarea erorilor

Implementarea aplicației

 • Implementarea unei aplicații web MVC Java MVC
 • Găzduirea unei aplicații Java MVC

Securizarea aplicației

 • Întărirea unei aplicații MVC Java

Depanare

Rezumat și concluzii

Cerințe

 • Java experiență în programare

Audiență

 • Dezvoltatorii web
 14 ore

Numărul de participanți


Pret per participant