Schița de curs

Introducere

 • Înțelegerea elementelor fundamentale ale ArcMap și ArcGIS
 • Navigarea în interfața ArcMap

Colectarea și integrarea datelor

 • Colectarea și importul de date geografice
 • Georeferențierea pentru a alinia datele cu locațiile din lumea reală
 • Crearea de seturi de date caracteristice pentru elemente sociale și arheologice

Date Management și organizare

 • Organizarea și gestionarea datelor geografice
 • Crearea tabelelor de atribute și stabilirea relațiilor
 • Aplicarea dicționarelor de date și a metadatelor

Spatial Analysis Tehnici

 • Utilizarea instrumentelor de analiză spațială
 • Efectuarea de interogări și suprapuneri spațiale
 • Aplicarea instrumentelor de geoprocesare pentru transformarea datelor

Evaluarea impactului social

 • Identificarea componentelor cheie ale evaluărilor de impact social
 • Utilizarea datelor spațiale pentru evaluarea impactului
 • Generarea de rapoarte și prezentări pentru părțile interesate

Manipularea datelor arheologice

 • Gestionarea datelor arheologice cu GIS
 • Efectuarea selecției și analizei siturilor
 • Asigurarea conformității cu reglementările arheologice

Fluxurile de lucru ale proiectului

 • Dezvoltarea fluxurilor de lucru pentru colectarea
 • analiza datelor pentru proiectele de linii de transport și substații
 • Crearea de hărți și machete personalizate pentru documentația proiectului

Rezumat și etapele următoare

Cerințe

  Competențe de bază în domeniul calculatoarelor Familiaritate cu conceptele GIS

Audiență

  Oamenii de știință din domeniul mediului Arheologi
 14 ore

Numărul de participanțiPret per participant

Mărturii (3)

Categorii înrudite