Schița de curs

Introducere

Prezentare generală a Google Cloud's Apigee API Platform

Pregătirea mediului de dezvoltare

Crearea unui API în Apigee Edge

Configurarea API Proxy

Aplicarea de politici la API Proxy

Configurarea unui server țintă

Monitorizarea API

Depanarea erorilor API

Implementarea API-ului

Cele mai bune practici pentru securitatea API

Integrarea Apigee cu Google Cloud Analytics și Machine Learning.

Depanare

Rezumat și concluzii

Cerințe

  • Experiență în dezvoltarea de aplicații Javascript.
  • O înțelegere generală a conceptelor API.

Audiență

  • Dezvoltatorii
 21 ore

Numărul de participanțiPret per participant

Mărturii (1)

Categorii înrudite