Schița de curs

Introducere

Prezentare generală a Google Cloud's Apigee API Platform

Apigee vs MuleSoft vs alții

Pregătirea mediului de dezvoltare

Crearea unui API

Configurarea API Proxy

Aplicarea de politici la API Proxy

Configurarea unui server țintă

Monitorizarea API

Depanarea erorilor API

Implementarea API-ului

Cele mai bune practici pentru securitatea API

Integrarea Apigee cu Google Cloud Analytics și Machine Learning

Migrarea de la o altă platformă (MuleSoft AnyPoint, Akana, etc.)

Depanare

Rezumat și etapele următoare

Cerințe

  • Experiență cu dezvoltarea de aplicații Javascript
  • O înțelegere generală a conceptelor API

Audiență

  • Dezvoltatorii
 14 ore

Numărul de participanți


Pret per participant