Schița de curs

Introducere

Teoria cuantică a informației

 • Teoria incertitudinii
 • Superpoziție și încurcătură
 • Particule subatomice

Privire de ansamblu a clasică Computers

 • Bits
 • Sisteme binare
 • Tranzistori

Quantum Computing

 • Coduri topologice
 • Circuit QED
 • Quibits

Înțelegerea procesoarelor Quantum Computers și NISQ

 • Algoritmi pentru arhitectura NISQ

Prezentare generală a Cirq Framework

Prezentare generală a kiturilor de dezvoltare Quantum

Configurarea mediului de dezvoltare Quantum

Structuri de date și sintaxă Cirq

Pregătirea simulatorului de mașini cuantice

Studiu de caz: Algoritmi cuantici cu adâncime redusă pentru probleme de chimie cuantică

Scrierea unui algoritm cuantic

Controlul circuitelor cuantice

Specificarea comportamentului și amplasării porții

Programarea temporizării porților

Compilarea algoritmului

Abordarea constrângerilor impuse de hardware-ul cuantic

Rularea algoritmului pe un simulator local

Testarea și depanarea unui algoritm

Integrarea cu simulatoarele de cloud

Integrarea cu viitorul hardware cuantic

Depanare

Viitorul Quantum Computing   Rezumat și concluzie

Cerințe

 • O înțelegere a conceptelor de calcul software și hardware.
 • O înțelegere a numerelor complexe și a algebrei liniare.

Audiență

 • Dezvoltatorii
 • Științifici
 • Inginerii
 21 ore

Numărul de participanțiPret per participant

Mărturii (1)

Categorii înrudite