Cursuri de pregatire Microsoft SDL Core

Last updated

ID de curs

cl-sdl

Durata

14 ore (usually 2 days including breaks)

Sinoptic

Instruirea combinată SDL core oferă o perspectivă asupra proiectării, dezvoltării și testării software-ului securizat prin intermediul Microsoft Secure Development Lifecycle (SDL). Acesta oferă o imagine de ansamblu la nivel 100 a blocurilor fundamentale ale SDL, urmate de tehnicile de proiectare care se aplică pentru detectarea și remedierea defectelor în stadiile incipiente ale procesului de dezvoltare.

În ceea ce privește faza de dezvoltare, cursul oferă o imagine de ansamblu a programelor tipice de securitate relevante atât pentru codurile de administrare, cât și pentru codurile native. Metodele de atac sunt prezentate pentru vulnerabilitățile discutate împreună cu tehnicile asociate de atenuare, toate explicate printr-o serie de exerciții practice care oferă distracție live hacking pentru participanți. Introducerea diferitelor metode de testare a securității este urmată de demonstrarea eficacității diferitelor instrumente de testare. Participanții pot înțelege funcționarea acestor instrumente printr-o serie de exerciții practice prin aplicarea instrumentelor la codul vulnerabil deja discutat.

Participanții care participă la acest curs vor

 • Înțelegerea conceptelor de bază ale securității, securității IT și codării securizate

 • Aflați pașii esențiali ai ciclului de viață Microsoft Secure Development Lifecycle

 • Învață practici de proiectare și dezvoltare sigure

 • Aflați mai multe despre principiile de implementare sigure

 • Înțelegeți metodologia de testare a securității

 • Obțineți surse și citiri suplimentare despre practicile de codare sigure

Public

Dezvoltatori, Manageri

Machine Translated

Schița de curs

Day 1

 • IT security and secure coding
  • Nature of security
  • IT security related terms
  • Definition of risk
  • Different aspects of IT security
  • Requirements of different application areas
  • IT security vs. secure coding
  • From vulnerabilities to botnets and cybercrime
   • Nature of security flaws
   • Reasons of difficulty
   • From an infected computer to targeted attacks
  • Classification of security flaws
   • Landwehr’s taxonomy
   • The Seven Pernicious Kingdoms
   • OWASP Top Ten 2013
   • OWASP Top Ten comparison 2003 – 2013
 • Introduction to the Microsoft® Security Development Lifecycle (SDL)
  • Agenda
  • Applications under attack...
   • Cybercrime Evolution
   • Attacks are focusing on applications
   • Most vulnerabilities are in smaller ISV apps
  • Origins of the Microsoft SDL...
   • Security Timeline at Microsoft...
   • Which apps are required to follow SDL?
  • Microsoft Security Development Lifecycle (SDL)
   • Microsoft Security Development Lifecycle (SDL)
   • Pre-SDL Requirements: Security Training
   • Phase One: Requirements
   • Phase Two: Design
   • Phase Three: Implementation
   • Phase Four: Verification
   • Phase Five: Release – Response Plan
   • Phase Five: Release – Final Security Review
   • Phase Five: Release – Archive
   • Post-SDL Requirement: Response
   • SDL Process Guidance for LOB Apps
   • SDL Guidance for Agile Methodologies
   • Secure Software Development Requires Process Improvement
 • Secure design principles
  • Attack surface
   • Attack surface reduction
   • Attack surface – an example
   • Attack surface analysis
   • Attack surface reduction – examples
  • Privacy
   • Privacy
   • Understanding Application Behaviors and Concerns
  • Defense in depth
   • SDL Core Principle: Defense In Depth
   • Defense in depth – example
  • Least privilege principle
   • Least privilege – example
  • Secure defaults
   • Secure defaults – examples
 • Secure implementation principles
  • Agenda
  • Microsoft Security Development Lifecycle (SDL)
  • Buffer overflow basics
   • Intel 80x86 Processors – main registers
   • The memory address layout
   • The function calling mechanism in C/C++ on x86
   • The local variables and the stack frame
   • Stack overflow
    • Buffer overflow on the stack
    • Exercises – introduction
    • Exercise BOFIntro
    • Exercise BOFIntro – determine the stack layout
    • Exercise BOFIntro – a simple exploit
  • Input validation
   • Input validation concepts
   • Integer problems
    • Representation of negative integers
    • Integer overflow
    • Arithmetic overflow – guess the output!
    • Exercise IntOverflow
    • What is the value of Math.Abs(int.MinValue)?
   • Integer problem mitigation
    • Integer problem mitigation
    • Avoiding arithmetic overflow – addition
    • Avoiding arithmetic overflow – multiplication
    • Detecting overflow with the checked keyword in C#
    • Exercise – Using the checked keyword in C#
    • Exceptions triggered by overflows in C#
   • Case study –Integer overflow in .NET
    • A real-world integer overflow vulnerability
    • Exploiting the integer overflow vulnerability
   • Path traversal vulnerability
    • Path traversal mitigation

Day 2

 • Secure implementation principles
  • Injection
   • Typical SQL Injection attack methods
   • Blind and time-based SQL injection
   • SQL Injection protection methods
   • Command injection
  • Broken authentication - password management
   • Exercise – Weakness of hashed passwords
   • Password management and storage
   • Special purpose hash algorithms for password storage
  • Cross-Site Scripting (XSS)
   • Cross-Site Scripting (XSS)
   • CSS injection
   • Exploitation: injection through other HTML tags
   • XSS prevention
  • Missing function level access control
   • Filtering file uploads
  • Practical cryptography
   • Providing confidentiality with symmetric cryptography
   • Symmetric encryption algorithms
   • Block ciphers – modes of operation
   • Hash or message digest
   • Hash algorithms
   • Message Authentication Code (MAC)
   • Providing integrity and authenticity with a symmetric key
   • Providing confidentiality with public-key encryption
   • Rule of thumb – possession of private key
   • Typical mistakes in password management
   • Exercise – Hard coded passwords
   • Conclusion
 • Secure verification principles
  • Functional testing vs. security testing
  • Security vulnerabilities
  • Prioritization
  • Security testing in the SDLC
  • Steps of test planning (risk analysis)
  • Scoping and information gathering
   • Stakeholders
   • Assets
   • The attack surface
   • Security objectives for testing
  • Threat modeling
   • Threat modeling
   • Attacker profiles
   • Threat modeling based on attack trees
   • Threat modeling based on misuse/abuse cases
   • Misuse/abuse cases – a simple Web shop example
   • STRIDE per element approach to threat modeling – MS SDL
   • Identifying security objectives
   • Diagramming – examples of DFD elements
   • Data flow diagram – example
   • Threat enumeration – MS SDL’s STRIDE and DFD elements
   • Risk analysis – classification of threats
   • The DREAD threat/risk ranking model
  • Security testing techniques and tools
   • General testing approaches
   • Techniques for various steps of the SDLC
  • Code review
   • Code review for software security
   • Taint analysis
   • Heuristics
  • Static code analysis
   • Static code analysis
   • Static code analysis
   • Exercise – Using static code analysis tools
  • Testing the implementation
   • Manual run-time verification
   • Manual vs. automated security testing
   • Penetration testing
   • Stress tests
  • Fuzzing
   • Automated security testing - fuzzing
   • Challenges of fuzzing
  • Web vulnerability scanners
   • Exercise – Using a vulnerability scanner
  • Checking and hardening the environment
   • Common Vulnerability Scoring System – CVSS
   • Vulnerability scanners
   • Public databases
  • Case study – Forms Authentication Bypass
   • NULL byte termination vulnerability
   • The Forms Authentication Bypass vulnerability in the code
   • Exploiting the Forms Authentication Bypass
 • Knowledge sources
  • Secure coding sources – a starter kit
  • Vulnerability databases
  • .NET secure coding guidelines at MSDN
  • .NET secure coding cheat sheets
  • Recommended books – .NET and ASP.NET

 

Mărturii

★★★★★
★★★★★

Categorii înrudite

Cursuri înrudite

Reduceri pentru cursuri

Newsletter Oferte Cursuri

Respectăm confidențialitatea adresei dvs. de email. Nu vom transmite sau vinde adresa altor părți. Puteți să schimbați preferințele sau să vă dezabonați complet în orice moment.

Câțiva dintre clienții noștri

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Romania!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions