Schița de curs

Ziua 1

 • Securitate IT și codare sigură
  • Natura securității
  • termeni legati de securitatea IT
  • Definiţia risk
  • Diferite aspecte ale securității IT
  • Cerințe ale diferitelor domenii de aplicare
  • Securitate IT vs. codare sigură
  • De la vulnerabilități la rețele bot și criminalitatea cibernetică
   • Natura defectelor de securitate
   • Motive de dificultate
   • De la un computer infectat la atacuri vizate
  • Clasificarea defectelor de securitate
   • taxonomia lui Landwehr
   • Cele șapte regate pernicioase
   • OWASP Top Ten 2013
   • OWASP Comparația Top Ten 2003 – 2013
 • Introducere în Microsoft® Ciclul de viață al dezvoltării securității (SDL)
  • Agendă
  • Aplicații atacate...
   • Evoluția criminalității cibernetice
   • Atacurile se concentrează pe aplicații
   • Cele mai multe vulnerabilități sunt în aplicațiile ISV mai mici
  • Originile Microsoft SDL...
   • Cronologie de securitate la Microsoft...
   • Ce aplicații sunt necesare pentru a urma SDL?
  • Microsoft Ciclul de viață al dezvoltării securității (SDL)
   • Microsoft Ciclul de viață al dezvoltării securității (SDL)
   • Cerințe pre-SDL: Instruire de securitate
   • Prima etapă: cerințe
   • Faza a doua: Proiectare
   • Faza a treia: implementare
   • Etapa a patra: Verificare
   • Etapa cinci: Lansare – Plan de răspuns
   • Etapa a cincea: lansare – revizuire finală de securitate
   • Etapa cinci: Lansare – Arhivă
   • Cerință post-SDL: Răspuns
   • Ghid de proces SDL pentru aplicațiile LOB
   • Ghid SDL pentru Agile Metodologii
   • Dezvoltarea software sigură necesită îmbunătățirea procesului
 • Principii de design sigur
  • Suprafata de atac
   • Reducerea suprafeței de atac
   • Suprafața de atac – un exemplu
   • Analiza suprafeței de atac
   • Reducerea suprafeței de atac – exemple
  • Confidențialitate
   • Confidențialitate
   • Înțelegerea comportamentelor și preocupărilor legate de aplicare
  • Apărare în profunzime
   • Principiul de bază SDL: Apărare în profunzime
   • Apărare în profunzime – exemplu
  • Principiul privilegiului minim
   • Cel mai mic privilegiu – exemplu
  • Setări implicite sigure
   • Setări implicite sigure – exemple
 • Principii de implementare sigură
  • Agendă
  • Microsoft Ciclul de viață al dezvoltării securității (SDL)
  • Elemente de bază pentru depășirea tamponului
   • Procesoare Intel 80x86 – registre principale
   • Aspectul adresei de memorie
   • Mecanismul de apelare a funcției în C/C++ pe x86
   • Variabilele locale și cadrul stivei
   • Debordarea stivei
    • Buffer overflow pe stivă
    • Exerciții – introducere
    • Exercițiul BOFIntro
    • Exercițiul BOFIntro – determinați aspectul stivei
    • Exercițiul BOFIntro – o exploatare simplă
  • Validarea intrărilor
   • Concepte de validare a intrărilor
   • Probleme cu numere întregi
    • Reprezentarea numerelor întregi negative
    • Depășire întreg
    • Overflow aritmetic – ghiciți rezultatul!
    • Exercițiul IntOverflow
    • Care este valoarea Math.Abs(int.MinValue)?
   • Atenuarea problemelor cu numere întregi
    • Atenuarea problemelor cu numere întregi
    • Evitarea depășirii aritmetice – adunare
    • Evitarea depășirii aritmetice – înmulțire
    • Detectarea depășirii cu cuvântul cheie bifat în C#
    • Exercițiu – Utilizarea cuvântului cheie bifat în C#
    • Excepții declanșate de depășiri în C#
   • Studiu de caz – Integer overflow în .NET
    • O vulnerabilitate de depășire a numărului întreg din lumea reală
    • Exploatarea vulnerabilității de depășire a numărului întreg
   • Vulnerabilitatea traversării căii
    • Atenuarea traversării traseului

Ziua 2

 • Principii de implementare sigură
  • Injectare
   • Metode tipice SQL de atac prin injecție
   • Injectare oarbă și bazată pe timp SQL.
   • SQL Metode de protecție prin injecție
   • Injecție de comandă
  • Autentificare ruptă - gestionarea parolelor
   • Exercițiu – Slăbiciunea parolelor hashing
   • Gestionarea parolelor și stocarea
   • Algoritmi hash cu scop special pentru stocarea parolelor
  • Cross-Site Scripting (XSS)
   • Cross-Site Scripting (XSS)
   • CSS injecție
   • Exploatarea: injectare prin alte HTML tag-uri
   • Prevenirea XSS
  • Lipsește controlul accesului la nivel de funcție
   • Filtrarea fișierelor încărcate
  • Criptografie practică
   • Asigurarea confidențialității cu criptografia simetrică
   • Algoritmi simetrici de criptare
   • Cifre bloc – moduri de operare
   • Hash sau rezumat de mesaje
   • Algoritmi hash
   • Cod de autentificare a mesajelor (MAC)
   • Oferind integritate și autenticitate cu o cheie simetrică
   • Asigurarea confidențialității prin criptarea cu chei publice
   • Regula generală – deținerea cheii private
   • Greșeli tipice în gestionarea parolelor
   • Exercițiu – Parole codificate greu
   • Concluzie
 • Principii de verificare sigură
  • Testare funcțională vs. testare de securitate
  • Vulnerabilități de securitate
  • Prioritizare
  • Testare de securitate în SDLC
  • Etapele planificării testelor (analiza riscurilor)
  • Scoping și colectare de informații
   • Părțile interesate
   • Active
   • Suprafața de atac
   • Obiective de securitate pentru testare
  • Modelarea amenințărilor
   • Modelarea amenințărilor
   • Profiluri de atacator
   • Modelarea amenințărilor bazată pe arbori de atac
   • Modelarea amenințărilor bazată pe cazuri de utilizare greșită/abuz
   • Cazuri de utilizare greșită/abuz – un exemplu simplu de magazin web
   • Abordarea STRIDE per element a modelării amenințărilor – MS SDL
   • Identificarea obiectivelor de securitate
   • Diagramare – exemple de elemente DFD
   • Diagrama fluxului de date – exemplu
   • Enumerarea amenințărilor – elementele STRIDE și DFD ale MS SDL
   • Analiza riscului – clasificarea amenințărilor
   • Modelul de clasare a amenințărilor/riscurilor DREAD
  • Tehnici și instrumente de testare a securității
   • Abordări generale de testare
   • Tehnici pentru diferite etape ale SDLC
  • Revizuire a Codului
   • Revizuirea codului pentru securitatea software-ului
   • Analiza impurităților
   • Euristică
  • Analiza codului static
   • Analiza codului static
   • Analiza codului static
   • Exercițiu – Utilizarea instrumentelor de analiză statică a codului
  • Testarea implementării
   • Verificare manuală a timpului de rulare
   • Testare de securitate manuală vs. automată
   • Testarea de penetrare
   • Teste de stres
  • Fuzzing
   • Testare automată de securitate - fuzzing
   • Provocări ale fuzzingului
  • Scanere de vulnerabilitate web
   • Exercițiu – Utilizarea unui scanner de vulnerabilități
  • Verificarea și întărirea mediului
   • Common Vulnerability Scoring System – CVSS
   • Scanere de vulnerabilitate
   • Baze de date publice
  • Studiu de caz – Bypass pentru autentificarea formularelor
   • Vulnerabilitatea de terminare a octetilor NULL
   • Vulnerabilitatea Forms Authentication Bypass din cod
   • Exploatarea Bypass-ului de autentificare prin formulare
 • Surse de cunoștințe
  • Surse de codare sigure – un kit de pornire
  • Baze de date de vulnerabilități
  • Ghid de codare securizată .NET la MSDN
  • .NET codare securizată cheat sheets
  • Cărți recomandate – .NET și ASP.NET

 14 ore

Numărul de participanțiPret per participant

Mărturii (5)

Categorii înrudite