Schița de curs

Introducere

  • Go ca limbaj de programare web și sisteme
  • Go vs C, Javascript, Ruby etc.

Configurarea mediului de dezvoltare

Folosind Go variabile, constante și tipuri

Utilizarea operatorilor matematici în Go

Lucrul cu datele și orele în Go

Folosind pointeri Go, matrice, felii, hărți și structuri

Programming logica condiționată cu bucle Switch și For

Definirea și apelarea funcțiilor în Go

Crearea unei aplicații web în Go

Utilizați runtime Go pentru a construi și a compila un proiect

Citirea și scrierea din și către sisteme de fișiere și web

Depanarea aplicației

Aplicarea de interfețe pentru a simplifica complexitatea aplicației

Crearea unui pachet de proiect

Adăugarea concurenței cu Go Rutine și Canale

Optimizarea aplicației

Implementarea aplicației

Concluzie

Cerințe

  • O înțelegere a principiilor generale de programare

Audiență

  • Dezvoltatorii
 28 ore

Numărul de participanțiPret per participant

Mărturii (1)

Categorii înrudite