Schița de curs

Ce este SOA Governance?

 • Respectarea standardelor sau legilor
 • Managementul schimbării
 • Asigurarea calitatii serviciilor
 • Gestionarea portofoliului de servicii
 • Gestionarea ciclului de viață al serviciului
 • Utilizarea politicilor pentru a restricționa comportamentul
 • Monitorizarea performantei serviciilor

Problema de guvernare a SOA Go.

 • Governanța care apare ca inițiative SOA
 • Un mediu dinamic pentru interacțiunea serviciilor
 • Încurajarea reutilizarii serviciilor
 • Controlul modului în care serviciile interacționează între ele
 • Rentabilitatea investiției pe termen lung și manevrabilitate

Goîntrebări de guvernanță

 • De unde încep ei pe scara guvernării?
 • Governanța ca caracteristică de bază a oricărei inițiative SOA
 • Stabilirea unei linii temporale
 • Pregătirea personalului și proceduri operaționale
 • Punerea în aplicare a abilităților și a procedurilor cu mult înainte

SOA Goetape de guvernare

 • În primul rând: conștientizarea faptului că este nevoie de guvernare
 • În al doilea rând: guvernanța care îmbunătățește execuția afacerii
 • În al treilea rând: amestecarea tehnologiei și schimbărilor de comportament
 • În al patrulea rând: selecția și implementarea tehnologiei

Serviciu Management

 • Perspectivă în timp de proiectare
 • Perspectiva timpului de rulare
 • Depozitul serviciului pentru reutilizare
 • Servicii cuprinse în platforme eterogene
 • Virtualizare de servicii pentru gestionarea timpului de rulare a serviciilor

Componente critice de guvernare

 • Serviciu de registru de servicii și un depozit de active
 • Crearea unui „Centr SOA de Excellență”
 • Concentrarea pe stabilirea liniilor directoare organizaționale SOA
 • Maturitatea organizatorica
 • Politici de guvernare agreate

SOA Goinstrumente de administrare

 • Monitorizarea in timp real a evenimentelor
 • Eșecuri într-un cadru BSM
 • Instrumentare la nivel de serviciu
 • Conectarea la sistemele de management operațional
 • Virtualizarea ca posibilitate pentru separarea logicii de guvernare/servicii
 • Virtualizarea serviciilor gestionată de personalul operațional

Realizarea guvernării

 • Măsurarea obiectivelor pentru guvernare
 • Auditul intern
 • Automatizarea auditului

Dezvoltarea guvernării SOA de bază

 • De ce stiva de tehnologie SOA a devenit complexă
 • Amestecare între COTS și intern
 • Justificarea consultanților externi să ajute
 • Să ne dăm seama în ce afacere suntem cu adevărat

Roluri și responsabilități implicate în SOA Governance

 • Înființarea unui Centru SOA de Excellență
 • Planificare la nivelul întregii întreprinderi și asistență în execuție
 • Rolurile arhitectului SOA/arhitectului guvernanței
 • Rezolvarea potențialelor conflicte de interese
 • Asigurați-vă că sunt respectate liniile directoare de guvernare

Bariere în calea guvernării SOA

 • Ne-am dat seama de nevoia de guvernare
 • Lipsa Gotehnologiilor de guvernare
 • Lipsa virtualizărilor de servicii

Starea bunei guvernări

 • Interacțiunea cu părți externe
 • Gestionarea regulilor de afaceri și administrarea BRE
 • Reglementări pentru buna guvernare
 • Depozitul de acorduri
 • Încorporarea proactivă a guvernanței în afacere
 • Governanța prin acțiune mai degrabă decât prin declarație
 • Monitorizare SLA pentru stabilirea prețurilor premium

Factorii critici de succes

 • Începeți să vă gândiți devreme la guvernare
 • Vedeți guvernanța ca pe o țintă în mișcare
 • Gestionați politicile ca entități cu propriile lor cicluri de viață
 • Alegeți o platformă tehnologică
 • Platforma ar trebui să răspundă nevoilor imediate de guvernare
 • Suport viitor pe măsură ce infrastructura SOA se extinde
 • Aplicați acordurile de nivel de serviciu

Virtualizarea serviciilor

 • Configurație externă de criptare și rutare
 • Autentificare și validare a schemei
 • Transferarea controlului de la programatori la personalul operațional
 • Atenuarea multor dureri de bază ale SOA
 • Evitarea serviciilor cu politici interne
 • Servicii neutre în tehnologie și implementare

„Calea întunecată” în SOA

 • Ce se întâmplă dacă serviciul produce date neconforme
 • Înregistrare, urmărire și auditare
 • Oprirea operațiunilor eronate pe măsură ce apar
 • Implicarea proceselor corective de afaceri

Gânduri finale și concluzii

 • Cele mai mari provocări cu SOA
 • Aspecte critice ale guvernării SOA
 • Reutilizarea serviciilor ca un beneficiu cheie al SOA
 • Guvernarea reutilizarii
 • Vizibilitate, risc și control

Cerințe

Conștientizarea SOA

 14 ore

Numărul de participanțiPret per participant

Mărturii (5)

Categorii înrudite