Schița de curs

Revizuirea limbajului de interogare structurat (Structured Query Language)

 • DQL, DML, DDL
 • Clauza GROUP BY, HAVING
 • Subinterogări și subinterogări corelate
 • Instrucțiuni avansate de actualizare și actualizare; declarații de ștergere
 • Sub-comenzi
 • Subinterogări corelate

Procedurale Programming

 • Variabile
 • Declarații de control al fluxului
 • IF, WHILE, CASE, GOTO, RETURN

Gestionarea erorilor

 • Răspunsul la erori
 • RAISERROR
 • PRINT

Utilizarea tranzacțiilor

 • Introducere în tranzacții
 • Nivelurile de izolare a tranzacțiilor
 • Blocaje mortale
 • Gestionarea erorilor tranzacționale

Implementarea cursoarelor

 • Declararea cursoarelor
 • DESCHIDERE, PRELUARE, ÎNCHIDERE
 • DEALLOCATE
 • CURENT DE

Proceduri stocate

 • Crearea procedurilor stocate
 • Transmiterea valorilor într-o procedură stocată
 • Returnarea de informații din procedurile stocate
 • Modificarea procedurilor stocate

Declanșează

 • Crearea de declanșatoare
 • Gestionarea erorilor tranzacționale
 • Utilizarea tabelelor inserate și șterse

Cerințe

Delegații ar trebui să fie familiarizați cu limbajul Microsoft SQL Server SQL.

 14 ore

Numărul de participanțiPret per participant

Mărturii (5)

Categorii înrudite