Cursuri Database

Cursuri Database

Cursurile de formare locale (DB) sau baze de date bazate pe instrumentele de bază (DBMS) sunt direcționate atât către administratori de sistem, cât și ca dezvoltatori și demonstrează prin practica manuală cum să administreze sistemele de baze de date, precum și modul de integrare a unei baze de date cu aplicațiile software Instruirea bazei de date este disponibilă ca "formare live la fața locului" sau "formare live la distanță" Training-ul live la fața locului poate fi efectuat la fața locului la sediul clientului România sau în centrele de formare corporativa NobleProg din România Instruirea live la distanță este realizată printr-un desktop interactiv, la distanță NobleProg Furnizorul dvs de formare locală.

Machine Translated

Mărturii

★★★★★
★★★★★

Database Course Outlines

Numele cursului
Durata
Sinoptic
Numele cursului
Durata
Sinoptic
35 hours
Oracle Database 19c este o bază de date cu mai multe modele care oferă suport complet pentru date relaționale și non-relaționale.Această instruire live condusă de instructor (online sau la fața locului) se adresează administratorilor de sistem care doresc să învețe cum să administreze, să monitorizeze și să susțină o bază de date Oracle.Până la sfârșitul acestui training, participanții vor fi capabili să:
  Înțelegeți baza de date a caracteristicilor majore și a modificărilor arhitecturale Oracle. Gestionați și monitorizați Oracle baze de date. Optimizați Oracle performanța bazei de date.
Formatul cursului
  Prelegere interactivă și discuție. Multe exerciții și practică. Implementare practică într-un mediu de laborator live.
Opțiuni de personalizare a cursului
  Pentru a solicita un training personalizat pentru acest curs, vă rugăm să ne contactați pentru a aranja.
14 hours
This instructor-led, live training in România (online or onsite) is aimed at developers who wish to use and integrate Node.js, Express, and MongoDB to build fast and scalable REST APIs. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up and integrate Node.js and Express with MongoDB.
 • Understand the features and architecture of Node.js, Express, and MongoDB.
 • Learn how to build RESTful APIs using the Node.js, Express, and MongoDB backend stack.
 • Implement routes, filtering, sorting, and pagination to Node.js REST APIs.
 • Design data models and perform CRUD operations with MongoDB and Mongoose.
 • Test and debug APIs with Postman.
35 hours
Oracle Linux este un mediu de operare de înaltă performanță și sigur, care oferă un mediu ușor de gestionat pentru virtualizare, management, automatizare și instrumente de calcul native în cloud.Această instruire live condusă de instructor (online sau la fața locului) se adresează administratorilor de sistem care doresc să învețe cum să utilizeze și să gestioneze un sistem Oracle Linux 8.Până la sfârșitul acestui training, participanții vor fi capabili să:
  Configurați autentificarea fără parolă. Administrați conturile de utilizator și de grup. Configurați interfața de rețea. Monitorizați și depanați Oracle Linux.
Formatul cursului
  Prelegere interactivă și discuție. Multe exerciții și practică. Implementare practică într-un mediu de laborator live.
Opțiuni de personalizare a cursului
  Pentru a solicita un training personalizat pentru acest curs, vă rugăm să ne contactați pentru a aranja.
14 hours
This instructor-led, live training in România (online or onsite) is aimed at data analysts and data scientists who wish to use the MongoDB Aggregation Framework to perform data analysis while simplifying complex operations and aggregation pipelines. By the end of this training, participants will be able to:
 • Install and configure MongoDB for data analysis.
 • Understand the concepts and stages of the MongoDB Aggregation Framework.
 • Learn about the basic structure, syntax, and operations for aggregation.
 • Learn how to handle advanced operations in aggregation.
 • Apply some optimization tools and techniques to improve aggregation performance.
28 hours
Oracle Fusion Human Capital Management (HCM) este o soluție cloud completă care oferă un set modern de instrumente pentru a sprijini procesele complexe de resurse umane și managementul forței de muncă.Această instruire live condusă de un instructor (online sau la fața locului) se adresează profesioniștilor care doresc să învețe conceptele fundamentale ale Oracle Fusion și să implementeze Oracle Fusion HCM în organizația lor.Până la sfârșitul acestui training, participanții vor fi capabili să:
  Învățați și înțelegeți conceptele de Oracle Fusion Human Capital Management (HCM). Implementați un management complet al structurii forței de muncă în orice organizație.
Formatul cursului
  Prelegere interactivă și discuție. Multe exerciții și practică. Implementare practică într-un mediu de laborator live.
Opțiuni de personalizare a cursului
  Pentru a solicita un training personalizat pentru acest curs, vă rugăm să ne contactați pentru a aranja.
14 hours
This instructor-led, live training in România (online or onsite) is aimed at developers who wish to use the FARM (FastAPI, React, and MongoDB) stack to build dynamic, high-performance, and scalable web applications. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up the necessary development environment that integrates FastAPI, React, and MongoDB.
 • Understand the key concepts, features, and benefits of the FARM stack.
 • Learn how to build REST APIs with FastAPI.
 • Learn how to design interactive applications with React.
 • Develop, test, and deploy applications (front end and back end) using the FARM stack.
14 hours
Microsoft SQL Server 2019 este un sistem de gestionare a bazelor de date relaționale (RDBMS) care oferă suport pentru stocarea și preluarea datelor și gestionarea volumului de lucru al datelor.Această instruire live condusă de instructor (online sau la fața locului) se adresează administratorilor de baze de date la nivel avansat care doresc să învețe cum să configureze și să gestioneze volumul de lucru de date în bazele de date.Până la sfârșitul acestui training, participanții vor fi capabili să:
  Creați și gestionați baze de date, tabele și interogări. Gestionați performanța interogărilor. Creați și restaurați copii de siguranță ale bazei de date.
Formatul cursului
  Prelegere interactivă și discuție. Multe exerciții și practică. Implementare practică într-un mediu de laborator live.
Opțiuni de personalizare a cursului
  Pentru a solicita un training personalizat pentru acest curs, vă rugăm să ne contactați pentru a aranja.
28 hours
Oracle Database 21c este o bază de date convergentă care acceptă o gamă largă de sarcini de lucru și modele de date. Este o platformă de gestionare a datelor care oferă performanță ridicată, securitate, disponibilitate și scalabilitate pentru mediile cloud.Această instruire live condusă de instructor (online sau la fața locului) se adresează administratorilor de baze de date care doresc să învețe și să utilizeze caracteristicile Oracle Database 21c în îndeplinirea sarcinilor administrative.Până la sfârșitul acestui training, participanții vor fi capabili să:
  Înțelegeți conceptele de bază ale administrării Oracle Database 21c. Înțelegeți arhitectura Oracle 21c. Aflați cum să efectuați sarcini de administrare pe Oracle 21c. Înțelegeți procesul de copiere și recuperare Oracle 21c.
Formatul cursului
  Prelecție interactivă și discuție. Multe exerciții și practică. Implementare practică într-un mediu de laborator live.
Opțiuni de personalizare a cursului
  Pentru a solicita un training personalizat pentru acest curs, vă rugăm să ne contactați pentru a aranja.
14 hours
Python este cel mai popular limbaj de programare pentru știința datelor și învățarea mașinilor. SQL este cel mai utilizat instrument pentru gestionarea datelor de bază, în timp ce Tableau este un instrument de inteligență de afaceri și de vizualizare a datelor. Combinarea SQL, Python, și Tableau oferă o soluție puternică, de la capăt la capăt pentru analiza datelor. Această formare directă (online sau on-site) este destinată cercetătorilor de date și dezvoltatorilor care doresc să utilizeze și să integreze SQL, Python, și Tableau pentru a efectua analize complexe de date, prelucrare și vizualizare. La sfârșitul cursului, participanții vor putea:
  Creați mediul necesar pentru a efectua analiza datelor cu SQL, Python, și Tableau. Înțelegeți conceptele cheie ale integrării software-ului (data, serverele, clienții, API-urile, punctele finale etc.) Fă o refrescă asupra fundamentelor Python și SQL. Performanța tehnicilor de prelucrare a datelor în Python. Aflați cum să conectați Python și SQL pentru analiza datelor. Creați vizualizări și diagrame de date vizibile cu Tableau.
Formatul cursului
  Lecții și discuții interactive. Multe exerciții și practici. Implementarea pe mâini într-un mediu live-lab.
Opțiuni de personalizare
  Pentru a solicita o pregătire personalizată pentru acest curs, vă rugăm să ne contactați pentru a organiza.
14 hours
Acest curs acoperă tot ce trebuie să știe un administrator de baze de date pentru a implementa și menține cu succes bazele de date MongoDB Diagnosticarea problemelor legate de performanță, importul și exportul de date și stabilirea rutinelor adecvate de salvare și restaurare, prezentarea generală a API-ului CRON MongoDB, shell-ul de comandă și driverele sunt de asemenea acoperite Publicul acestui curs include oameni care doresc: Înțelegeți MongoDB din perspectiva dezvoltatorului, inclusiv shell-ul său de comandă, API interogare și instrumentele de conducere Implementați MongoDB în toate configurațiile sale ca un singur server, cu replicare master / slave, ca set de replici și ca un cluster strâns Evaluați aplicațiile și alegeți hardware corespunzător Monitorizați instanțele MongoDB și integrați-le cu software-ul de monitorizare standard (Munin, Nagios, etc) Plan pentru backup și gestionarea importurilor mari de date și a exporturilor Remediați cele mai frecvente probleme legate de dezvoltatori și scenarii de eșec Fiecare delegat va trebui să efectueze o serie de exerciții practice .
14 hours
Acest curs de instruire SQL este destinat persoanelor care doresc să obțină abilitățile necesare pentru a extrage și analiza date din orice bază de date și pentru a crea rapoarte. Membrii cursului vor învăța:
 • cum să scrieți interogări SQL
 • ce baze de date relaționale sunt și cum le putem folosi
 • care sunt relațiile și cum să le creezi
 • structura datelor
 • diferențele dintre dialectele SQL (Oracle, T-SQL, ANSI)
 • abilități practice pentru scrierea de interogări
Acest curs SQL se ocupă de genericul ANSI SQL. Acesta poate fi utilizat în orice bază de date, inclusiv Oracle, MySQL, Microsoft Access, Microsoft SQL Server, DB2, Informix, PostgreSQL orice alte baze de date relaționale.
14 hours
Acest curs acoperă administrarea și reglarea performanței bazelor de date Postgre SQL . Publicul țintă include administratorii de sistem și arhitecții de baze de date. Participanții vor afla modulele specializate Postgre SQL (AKA Postgres) cum ar fi replicarea, combinarea conexiunilor și căutarea completă a textului.
14 hours
This course covers everything a database developer needs to know to successfully develop applications using MongoDB.
21 hours
ascultătorii Această instruire este adresată persoanelor care încep să lucreze cu limba SQL în Oracle date Oracle Răspunsul cursului pentru întrebări:
 • Cum se construiește o interogare?
 • Ce posibilități au SQL ?
 • Ce este o bază de date relațională?
 • Care este structura și comenzile SQL
28 hours
This course handles the administration and performance tuning of PostgreSQL databases. Attendees will learn the use of specialised PostgreSQL (AKA Postgres) modules such as replication, connection pooling and full text searching.
14 hours
After the training, you will be able to write extract and modify the data in MongoDB database. You will also learn about powerful Aggregation Pipeline that is a flexible and fast tool for data analytics, and if it's not enough for you, how to connect your current BI tools like Tableau or Excel to data stored in Mongo.
14 hours
Acest curs de 3 zile oferă o introducere în SQL Developer, SQL * Plus și SQL, limba de interogare structurată utilizată pentru a accesa o bază de date relațională și include noile caracteristici ale ultimei versiuni a ORACLE. Principiile învățate pot fi, de asemenea, aplicate la bazele de date atât de diverse precum Microsoft SQL Server, MySQL, Access, Informix și DB2. Cursul are forma unui atelier, cu o combinație de prelegeri, exemple de lucru și exerciții practice. Deși conținutul poate fi personalizat, sunt necesare cel puțin 2 zile pentru a acoperi elementele de bază. Notele complete de curs sunt furnizate împreună cu fișiere de baze de date exemplu, exemple de fișiere SQL și instrumente software gratuite pentru a fi utilizate în accesarea unei baze de date ORACLE.
14 hours
Acest curs oferă interacțiune programatică cu bazele de date PostgreSQL și scrierea extensiilor PostgreSQL Publicul țintă include dezvoltatorii care doresc să utilizeze sau să extindă PostgreSQL, precum și arhitecții de baze de date .
21 hours
Acest curs de 3 zile oferă o introducere în ORACLE PL / SQL, un mediu de dezvoltare a aplicațiilor care permite scrierea procedurilor, funcțiilor și declanșatorilor stocați folosind comenzi SQL și PL / SQL. Cursul are forma unui atelier, cu o combinație de prelegeri, exemple de lucru și exerciții practice. Deși conținutul poate fi personalizat, sunt necesare cel puțin 2 zile pentru a acoperi elementele de bază. Notele complete de curs sunt furnizate împreună cu fișiere de baze de date exemplu, exemple de fișiere SQL și instrumente software gratuite pentru a fi utilizate în accesarea unei baze de date ORACLE.
14 hours
Acest training este conceput pentru administratorii de Database de Database și arhitecții care doresc să învețe Postgre SQL la elementele de bază. Veți învăța arhitectura Postgre SQL , instalare, proiectare, precum și cum să efectuați baze de date de rezervă și recuperare în Postgre SQL .
14 hours
Acest curs de instruire SQL este destinat persoanelor care doresc să obțină abilitățile necesare pentru a extrage și analiza date utilizând Microsoft Access. Membrii cursului vor învăța:
 • cum să scrieți interogări SQL
 • ce baze de date relaționale sunt și cum le putem folosi
 • care sunt relațiile și cum să le creezi
 • structura datelor
 • diferențele dintre dialectele SQL (Oracle, T-SQL, ANSI)
 • abilități practice pentru scrierea de interogări
Acest curs SQL se ocupă de dialectul Microsoft Access al SQL.
14 hours
This course covers the advanced areas in the use of programming languages related to MongoDB, the goal is for the participant to have the ability to completely master the tool.
35 hours
Cursul de formare va ajuta participanții să se pregătească pentru dezvoltarea aplicațiilor web folosind Python Programming cu Data Analytics. O astfel de vizualizare a datelor este un instrument excelent pentru Top Management în luarea deciziilor.
35 hours
PostgreSQL (sau Postgres) este una dintre cele mai populare baze de date relaționale opensource În cadrul acestei instruiri live (la fața locului sau la distanță), participanții vor învăța aspectele generale și avansate ale PostgreSQL, inclusiv administrarea, rotirea performanțelor, dezvoltarea avansată și replicarea, pe măsură ce parcurg o serie de exerciții handson, livelab care implică configurarea, testarea, implementarea și depanarea Până la sfârșitul acestui curs, participanții vor putea: Utilizați tehnici avansate de administrare pentru a configura și administra un server PostgreSQL Optimizați baza de date și interogări pentru o performanță maximă Replicați și scalați un server PostgreSQL Public Administratorii de baze de date Administratori de sisteme Dezvoltatori cu experiență baze de date Formatul cursului Prelegere parte, discuții parțiale, exerciții și practici grele de manevră Notă Acest curs se bazează pe PostreSQL 9, dar poate fi adaptat pentru o altă versiune Pentru a solicita o pregătire personalizată pentru acest curs, vă rugăm să ne contactați pentru a aranja .
14 hours
Această instruire în direct, instruită în direct (la fața locului sau la distanță) se adresează administratorilor care doresc să rezolve probleme de implementare și gestionare complexe folosind MongoDB Ops Manager. Până la sfârșitul acestui antrenament, participanții vor putea:
 • Instalați și configurați MongoDB Ops Manager
 • Configurați și gestionați diferite tipuri de medii
 • Înțelegeți și implementați soluții specifice MongoDB Enterprise Server pentru a rezolva provocările complexe ale întreprinderii
Formatul cursului
 • Prelegeri și discuții interactive
 • O mulțime de exerciții și practică
 • Implementarea practică într-un mediu de laborator live
Opțiuni de personalizare a cursului
 • Această pregătire se bazează pe MongoDB Enterprise Server, care include Ops Manager. Vă rugăm să ne consultați pentru a stabili cerințele de licență.
 • Pentru a solicita un antrenament personalizat pentru acest curs, vă rugăm să ne contactați pentru a vă organiza.
14 hours
Acest curs de instruire SQL este destinat persoanelor care doresc să obțină abilitățile necesare pentru a extrage și analiza date din orice bază de date și pentru a crea rapoarte. Membrii cursului vor învăța:
 • cum să scrieți interogări SQL
 • ce baze de date relaționale sunt și cum le putem folosi
 • care sunt relațiile și cum să le creezi
 • structura datelor
 • diferențele dintre T-SQL și alte dialecte
 • abilități practice pentru scrierea de interogări
Acest curs SQL se ocupă de dialectul Microsoft T-SQL. Dacă sunteți interesat de generic SQL, vă rugăm să consultați cursul Fundamentals SQL.
14 hours
This training is designed for Database Administrators and Architects who want to tune PostgreSQL Database for Performance. Learn how to log slow workload and find the possible pain points in a query. This topic also covers the most important parameters that must be tuned for optimal performance. 
7 hours
Serverul Percona pentru MongoDB este un înlocuitor gratuit, îmbunătățit, complet compatibil, open-in, pentru MongoDB 3.2 Ediția comunitară cu caracteristici de calitate a întreprinderii. Nu necesită modificări ale aplicațiilor sau codului MongoDB . Public Acest curs este potrivit pentru sysadmins și ingineri care încearcă să treacă la Percona Server din instanțe MongoDB preexistente sau să implementeze și să administreze noi Percona Server pentru instanțe MongoDB . După finalizarea acestui curs, delegații vor:
 • înțelegeți structura și mecanismele de implementare a Percona Server
 • să poată efectua activități de instalare / mediu de producție / arhitectură și configurare
 • să poată evalua calitatea codului, să efectueze depanarea, să monitorizeze
 • să poată implementa producție avansată, precum replicarea, reglarea performanței și înregistrarea în jurnal
14 hours
Audience All who want to improve their basic skills in Oracle SQL and also systematize already gained knowledge. Format of the course 25% lectures, 75% labs
14 hours
Acest training este conceput pentru administratorii de Database de Database și arhitecții care doresc să învețe instrumentele și tehnicile pentru implementarea înaltă disponibilitate și securitatea Database în Postgre SQL . Veți învăța, de asemenea, cum să găsiți interogări lente, să monitorizați performanța bazei de date și să ajustați Postgre SQL pentru performanță.

Last Updated:

Sfarsit de saptamana Database Cursuri, Seara Database Training, Database Camp, Database Cu instructor, Sfarsit de saptamana Database Training, Seara Database Cursuri, Database Coaching, Database Instructor, Database Trainer, Database Cursuri, Database Clase, Database Pe pagina, Database curs privat, Database one on one training

Reduceri pentru cursuri

No course discounts for now.

Newsletter Oferte Cursuri

Respectăm confidențialitatea adresei dvs. de email. Nu vom transmite sau vinde adresa altor părți. Puteți să schimbați preferințele sau să vă dezabonați complet în orice moment.

Câțiva dintre clienții noștri

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Romania!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions