Schița de curs

Introducere

Concept de econometrie generală

 • Înțelegerea conceptelor de bază ale econometriei
 • Înțelegerea variabilelor și a măsurilor
 • Prezentare generală a probabilității și a nivelului de încredere
 • Interferențe statistice și percentile
 • Distribuții teoretice de probabilitate
 • Testul de semnificație și metoda intervalului de încredere
 • Lucrul cu asimetria
 • Kurtosis
 • Anova

Analiza de regresie

 • Concepte de regresie
 • Înțelegerea regresiei liniare
 • Estimarea regresiei
 • Interferențe de regresie
 • Înțelegerea ipotezelor statistice
 • Încălcarea ipotezelor și testarea implicațiilor
 • Înțelegerea regresiei false
 • Înțelegerea modelelor de regresie
 • Transformarea variabilelor
 • Interpretarea coeficienților
 • Modele de regresie liniară ș i neliniară

Analiza seriilor de timp

 • Componente ale seriilor de timp
 • Diferite metode de descompunere
 • Înțelegerea tendințelor, a ciclurilor și a sezonalității
 • Efectuarea testelor de staționaritate
 • Interpretarea graficelor și a corelogramelor
 • Efectuarea testului rădăcinii unitare
 • Transformarea seriilor temporale nestaționare
 • Procese staționare
 • Înțelegerea transformărilor complexe din model
 • Prognoza economică și a seriilor temporale

Neural Networks

 • Înțelegerea conceptelor și metodologiei rețelelor neuronale
 • Compoziția rețelei neuronale
 • Prezentare generală a învățării automate
 • Învățare supravegheată vs. învățare nesupravegheată
 • Învățare automată vs. econometrie

Modelarea riscului financiar

 • Măsurarea riscurilor
 • Probabilitatea de apariție
 • Înțelegerea coeficientului de variație
 • Capitalul de ajustare a riscului

Lanț Markov și simulare Montecarlo

 • Înțelegerea conceptului de simulare și model
 • Distribuția ajustărilor și probabilitatea
 • Crearea de profiluri
 • Variabile aleatoare și variabile de rezultat

Evaluarea unui proiect

 • Definirea criteriilor de selecție a proiectelor
 • Înțelegerea elasticității cererii
 • Fezabilitatea economică a proiectului
 • Analiza riscului de rentabilitate
 • Înțelegerea fluxului net
 • Utilizarea instrumentelor analitice
 • Analiza de stres

Rezumat și etapele următoare

Cerințe

 • Înțelegere de bază a econometriei

Audiență

 • Economiști
 • Statisticieni
 21 ore

Numărul de participanți


Pret per participant

Mărturii (1)