Schița de curs

 • Noțiuni introductive cu SPSS
 • Obținerea, editarea și salvarea rezultatelor statistice
 • Manipularea datelor
 • Descriptive Statistics Proceduri
 • Evaluarea ipotezelor de distribuție a scorurilor
 • t Teste
 • Diferențele de grup univariate: Anova și Ancova
 • Diferențele de grup multivariate: Manova
 • Proceduri neparametrice pentru analiza datelor de frecvență
 • Corelații
 • Regresie cu variabile cantitative
 • Regresie cu variabile categoriale
 • Analiza componentelor principale și analiza factorială
 21 ore

Numărul de participanțiPret per participant

Mărturii (1)

Categorii înrudite