Schița de curs

RDBMS (sistem de bază de date relaționale Management)

Operatori Relaționali

SQL ca Limbă Declarativă

SQL Sintaxă

SQL Sublimbi DQL, DML, DDL, DCL

DQL (Data Query Language) în detaliu

 • clauza SELECT
 • Aliasuri de coloane
 • Aliasuri de tabel
 • Tipuri de date și funcții de dată
 • Funcția de grup
 • Se îmbină mesele
 • clauza JOIN
 • operator UNION
 • Interogări imbricate
 • Subinterogări corelate

Prezentare generală DML (Data Manipulation Language).

 • Se inserează rânduri (INSERT)
 • Inserarea rândurilor folosind subinterogare
 • Se actualizează rândurile (UPDATE)
 • Ștergerea rândurilor (DELETE)

Prezentare generală a DDL (Data Definition Language).

 • Crearea, modificarea și eliminarea obiectelor (CREATE, ALTER, DROP)
 • Crearea tabelelor folosind subinterogare (CREATE TABLE .... AS SELECT...)

Constrângeri Prezentare generală

 • NULL i NU NULL
 • clauza CONTRAINT
 • tip ENUM
 • tip SET
 • CHEIA PRINCIPALA
 • UNIC
 • CHEIE EXTERNĂ
 • clauza DEFAULT

Prezentare generală a tranzacțiilor

 • COMMIT
 • ROLLBACK
 • PUNCT DE SALVARE
 • Rollback-uri și comiteri implicite și explicite

SQL Prezentare generală a dialectelor

 • MySQL
 • Microsoft Access și SQL Server
 • Oracle și PostgreSQL

Cerințe

Competențe de bază în utilizarea calculatorului.

 14 ore

Numărul de participanțiPret per participant

Mărturii (4)

Categorii înrudite