Schița de curs

Introducere

 • Ce este CUDA?
 • CUDA vs OpenCL vs SYCL
 • Prezentare generală a caracteristicilor și arhitecturii CUDA
 • Configurarea mediului de dezvoltare

Noțiuni introductive

 • Crearea unui nou proiect CUDA utilizând codul Visual Studio Code
 • Explorarea structurii proiectului și a fișierelor
 • Compilarea și rularea programului
 • Afișarea ieșirii utilizând printf și fprintf

API CUDA

 • Înțelegerea rolului API-ului CUDA în programul gazdă
 • Utilizarea CUDA API pentru interogarea informațiilor și capacităților dispozitivului
 • Utilizarea CUDA API pentru alocarea și dezalocarea memoriei dispozitivului.
 • Utilizarea CUDA API pentru a copia date între gazdă și dispozitiv
 • Utilizarea CUDA API pentru a lansa nuclee și a sincroniza fire de execuție
 • Utilizarea CUDA API pentru gestionarea erorilor și a excepțiilor

CUDA C/C++

 • Înțelegerea rolului CUDA C/C++ în programul dispozitivului.
 • Utilizarea CUDA C/C++ pentru a scrie nuclee care se execută pe GPU și manipulează date.
 • Utilizarea tipurilor de date, a calificatorilor, a operatorilor și a expresiilor CUDA C/C++.
 • Utilizarea funcțiilor încorporate CUDA C/C++, cum ar fi funcțiile matematice, atomice, warp etc.
 • Utilizarea variabilelor încorporate CUDA C/C++, cum ar fi threadIdx, blockIdx, blockDim etc.
 • Utilizarea bibliotecilor CUDA C/C++, cum ar fi cuBLAS, cuFFT, cuRAND etc.

Modelul de memorie CUDA

 • Înțelegerea diferenței dintre modelele de memorie gazdă și dispozitiv
 • Utilizarea spațiilor de memorie CUDA, cum ar fi spațiile de memorie globală, partajată, constantă și locală.
 • Utilizarea obiectelor de memorie CUDA, cum ar fi pointeri, matrici, texturi și suprafețe.
 • Utilizarea modurilor de acces la memoria CUDA, cum ar fi read-only, write-only, read-write etc.
 • Utilizarea modelului de coerență a memoriei CUDA și a mecanismelor de sincronizare.

Modelul de execuție CUDA

 • Înțelegerea diferenței dintre modelele de execuție gazdă și dispozitiv
 • Utilizarea firelor, blocurilor și grilelor CUDA pentru a defini paralelismul
 • Utilizarea funcțiilor CUDA thread, cum ar fi threadIdx, blockIdx, blockDim etc.
 • Utilizarea funcțiilor de bloc CUDA, cum ar fi __syncthreads, __threadfence_block etc.
 • Utilizarea funcțiilor de grilă CUDA, cum ar fi gridDim, gridSync, grupuri cooperative etc.

Depanarea

 • Înțelegerea erorilor și erorilor comune din programele CUDA.
 • Utilizarea depanatorului de cod Visual Studio pentru a inspecta variabilele, punctele de întrerupere, stiva de apeluri etc.
 • Utilizarea CUDA-GDB pentru depanarea programelor CUDA pe Linux
 • Utilizarea CUDA-MEMCHECK pentru a detecta erorile și scurgerile de memorie
 • Utilizarea NVIDIA Nsight pentru depanarea și analiza programelor CUDA pe Windows

Optimizare

 • Înțelegerea factorilor care afectează performanța programelor CUDA
 • Utilizarea tehnicilor de coalescență CUDA pentru a îmbunătăți debitul de memorie
 • Utilizarea tehnicilor de cache și prefetching CUDA pentru a reduce latența memoriei
 • Utilizarea tehnicilor de memorie partajată și de memorie locală CUDA pentru a optimiza accesările de memorie și lățimea de bandă
 • Utilizarea instrumentelor de profilare și a instrumentelor de profilare CUDA pentru a măsura și îmbunătăți timpul de execuție și utilizarea resurselor

Rezumat și etape următoare

Cerințe

 • Înțelegerea limbajului C/C++ și a conceptelor de programare paralelă
 • Cunoștințe de bază privind arhitectura calculatoarelor și ierarhia memoriei
 • experiență în utilizarea instrumentelor de linie de comandă și a editorilor de cod

Publicul

 • Dezvoltatorii care doresc să învețe cum să utilizeze CUDA pentru a programa NVIDIA GPUs și a exploata paralelismul acestora.
 • Dezvoltatorii care doresc să scrie cod de înaltă performanță și scalabil care poate rula pe diferite dispozitive CUDA
 • Programatori care doresc să exploreze aspectele de nivel scăzut ale programării GPU și să își optimizeze performanța codului lor
 28 ore

Numărul de participanțiPret per participant

Mărturii (1)

Categorii înrudite