Schița de curs

1. Introducere în managementul riscului

2. Metodologii de evaluare a riscurilor

3. Cadrul de management al riscului de securitate a informațiilor și modelul de proces ISO 27005

4. Clasificarea și identificarea bunurilor informaționale

5. Definirea amenințărilor la adresa activelor informaționale

6. Identificarea vulnerabilităților pe care aceste amenințări le-ar putea exploata

7. Analiza riscului: punctarea riscului folosind scale și calcule simple

8. O introducere în instrumentele de analiză a riscurilor

9. Strategii de evaluare și acceptare a riscurilor

10. Tratarea riscului și selectarea măsurilor de control de atenuare

11. Revizuirea și îmbunătățirea continuă a evaluării și managementului riscurilor

12. Comunicarea riscului și consultare

13. Integrarea cadrului de management al riscului de securitate a informațiilor ISO 27005 într-un ISMS ISO 27001

 21 ore

Numărul de participanțiPret per participant

Mărturii (1)

Categorii înrudite