Schița de curs

  • Identificați riscurile proiectului utilizând diferite instrumente de identificare
  • Utilizați mai multe tehnici pentru a identifica și documenta riscurile
  • Integrați tehnicile și rezultatele de gestionare a riscurilor în planul dvs. de proiect
  • Efectuați o analiză calitativă a riscurilor pentru a prioritiza riscurile pentru răspuns și monitorizare
  • Efectuați o analiză cantitativă a riscului pentru a evalua riscul pentru costul total al proiectului și obiectivele programului
  • Încorporați valoarea așteptată, probabilitatea și distribuția în analiza dvs. de risc
  • Determinați și implementați strategii adecvate de răspuns la risc pe baza analizei riscului
  • Comunicați riscurile în mod eficient tuturor părților interesate de proiect
 7 ore

Numărul de participanți


Pret per participant

Mărturii (1)

Categorii înrudite