Schița de curs

Prezentare generală de bază a R și R Studio

  Prezentare generală R R Studio Mediu Windows Editor de scripturi Fereastra Mediu de date Consolă Slocuri/Ajutor/Pachete

Lucrul cu date

  Introducere în vectori și matrice (data.frame) Diferite tipuri de variabile Numerice, întregi, factori etc. Modificarea tipurilor de variabile Importarea datelor folosind funcțiile meniului R Studio Eliminarea variabilelor comanda ls()
Crearea variabilelor la promptul consolei – unic, vector, cadru de date
 • Denumirea vectorilor și matricelor
 • Comenzi cap și coadă
 • Introducere în dim, lungime și clasă
 • Import din linia de comandă (citirea fișierelor .csv și .txt delimitate de tabulatori)
 • Atașarea și detașarea datelor (avantaje față de data.frame$)
 • Îmbinarea datelor folosind cbind și rbind
 • exploratoriu Data Analysis
 • Rezumarea datelor Comanda Rezumat atât pe vectori, cât și pe cadre de date Subsetarea datelor folosind paranteze pătrate rezumarea și crearea de noi variabile

   Comenzi de tabel și rezumat
  Comenzi statistice rezumative Medie
 • Median
 • Deviație standard
 • Varianta
 • Numărarea și frecvențele
 • Minim maxim,
 • Quartiles
 • Percentile
 • Corelație
 • Exportarea datelor
 • Scrieți tabelul .txt Scrieți într-un fișier .csv
 • R Spațiu de lucru

   Conceptul de directoare de lucru și proiecte (menu condus și cod – setwd())

  Introducere în scripturile R

   Crearea scripturilor R Salvarea scripturilor imagini din spațiul de lucru

  Concepte de pachete

   Instalarea pachetelor Încărcarea pachetelor în memorie

  Trasarea datelor (folosind comanda standard implicită R plot și pachetul ggplot2)

   Diagrame cu bare și histograme Diagrame cu case Diagrame cu linii / serii cronologice Diagrame de dispersie Mozaic de tulpină și frunză Modificarea diagramelor Titluri Legende Zona de diagramă a axei

  Exportarea unui complot într-o aplicație terță parte

  Cerințe

  Nu sunt necesare cerințe specifice pentru a participa la acest curs.

   7 ore

  Numărul de participanți


  Pret per participant

  Mărturii (4)

  Categorii înrudite