Schița de curs

Introducere în aplicație Machine Learning

 • Învățare statistică vs. învățare automată
 • Iterație și evaluare
 • Compensație părtinire-varianță

Machine Learning cu Python

 • Alegerea bibliotecilor
 • Instrumente suplimentare

Regresia

 • Regresie liniara
 • Generalizări și neliniaritate
 • Exerciții

Clasificare

 • Reîmprospătare bayesiană
 • Bayes naiv
 • Regresie logistică
 • K-Cei mai apropiați vecini
 • Exerciții

Validare încrucișată și reeșantionare

 • Abordări de validare încrucișată
 • Bootstrap
 • Exerciții

Învățare nesupravegheată

 • K înseamnă grupare
 • Exemple
 • Provocări ale învățării nesupravegheate și dincolo de K-means

Cerințe

Cunoașterea limbajului de programare Python. Se recomandă cunoștințe de bază de statistică și algebră liniară.

 14 ore

Numărul de participanți


Pret per participant

Mărturii (5)

Categorii înrudite