Schița de curs

Introducere în dezvoltarea bazată pe modele

Prezentare generală a „modelului de sistem”

Mathematical abordări de modelare

Stabilirea cerințelor

Definirea sistemului

Proiectarea modelului

Pregătirea setului de instrumente MBD

Verificarea si validarea modelului

  • Instrumente și practici de simulare: Simulink și StateFlow

Software încorporat de inginerie critică pentru siguranță

Instrumente și abordări pentru testarea aplicației dvs

Detectarea și atenuarea defecțiunilor

Reutilizarea suitelor de testare

Rafinarea algoritmilor prin simulare multi-domeniu

Generarea codului serial

  • Instrumente și practici: TargetLink

Instrumente SCM pentru gestionarea MBD

Utilizarea unui mediu de design comun pentru echipe

Implementarea pe mai multe procesoare și tipuri de hardware

Concluzie

Cerințe

  • Programming experiență
  • O înțelegere generală a dezvoltării sistemelor embedded
  • .

Audiență

  • Inginerii de sisteme integrate
  • Dezvoltatori și programatori
 21 ore

Numărul de participanți


Pret per participant

Mărturii (5)

Categorii înrudite