Schița de curs

Prezentare generală a Python pachete legate de NLP

 

Introducere în NLP (exemple în Python, desigur)

  Manipulare simplă a textului Căutare Numărarea textului Words Împărțirea textelor în Words Dispersie lexicală
Prelucrarea structurilor complexe Reprezentarea textului în Liste
 • Liste de indexare
 • Colocările
 • Bigrame
 • Distribuții de frecvență
 • Condiționale cu Words
 • Compararea Words (startswith, endswith, islower, isalpha etc...)
 • Înțelegerea limbajului natural Word Dezambiguarea sensului
 • Rezoluție pronume
 • Traduceri automate (statistice, bazate pe reguli, literale etc...)
 • Exerciții
 • NLP în Python în exemple
 • Accesarea corpurilor de text și a resurselor lexicale Surse comune pentru corpuri Distribuții condiționale de frecvență Numărarea Word-urilor în funcție de gen Crearea propriului corpus Dicționar de pronunție Cutie de pantofi și cutie de instrumente Lexiconele Simțuri și sinonime Ierarhii Relații lexicale: Meronime, holonime Similitudine semantică
 • Procesarea imprimării textului brut
 • Struncare

   Extragerea părților de sfoară
  Accessfiind personaje individuale
 • Searching, înlocuire, împărțire, unire, indexare etc...
 • Folosind expresii regulate
 • Detectarea tiparelor de cuvinte
 • Stringing
 • Tokenizare
 • Normalizarea textului
 • Word Segmentare (mai ales în chineză)
 • Categorizarea și etichetarea Word-urilor Corpora etichetate
 • Jetoane etichetate
 • Etichetă pentru partea de vorbire
 • Python Dicționare
 • Words la cartografierea Proprietății
 • Etichetare automată
 • Determinarea categoriei unui Word (morfologic, sintactic, semantic)
 • Clasificare text (Machine Learning) Clasificare supravegheată
 • Segmentarea propoziției
 • Validare încrucișată
 • Arbori de decizie
 • Extragerea informațiilor din fragmentarea textului
 • Chinjit
 • Etichete vs copaci
 • Analizarea Structurii Propoziției Context Free Grammar
 • Analizoare
 • Construirea Gramaticilor bazate pe caracteristici Caracteristici gramaticale
 • Structuri de caracteristici de procesare
 • Analizarea semnificației propozițiilor Semantică și logică
 • Logica propozițională
 • Logica de ordinul întâi
 • Semantica discursului
 • Gestionarea formatelor de date de date lingvistice (lexicon vs text)
 • Metadate
 • Cerințe

  Cunoștințe de bază de Python

   28 ore

  Numărul de participanți


  Pret per participant

  Mărturii (1)

  Categorii înrudite