Schița de curs

Procesul de afaceri

 • noțiunea de proces de afaceri
 • modelarea proceselor de afaceri
 • model de afaceri vs. model analitic - interrelații și elemente

modelarea proceselor de afaceri

 • diagrame ale proceselor de afaceri
 • cartografierea și documentarea proceselor de afaceri

Analiza cerințelor

 • noțiunea de cerință
 • colectarea și documentarea cerințelor
 • relațiile dintre cerințe
 • corelarea cerințelor cu nivelul de analiză

modelarea soluției

 • tipuri de abordări de modelare a domeniului
 • raționalizarea profunzimii analizei
 • riscuri de analiză vs. riscuri de proiectare

model de soluție vs. metodologii agile

 • metodologii agile - oportunități și amenințări
 • corelația dintre documentație și elemente ale metodologiilor agile

tehnici de verificare a corectitudinii modelului

 • tehnici informale de validare
 • prezentare generală a tehnicilor de verificare formală
 • proceduri de validare în timpul execuției proiectului

Organizarea documentației proiectului

 • bune practici
 • asigurarea trasabilității modificărilor
 • aspecte legate de securitate și de versiuni

încorporarea activității analitice în cadrul metodologiilor de management

 • metodologii de management și activitatea analitică
 • aspecte legate de impact
 • controlul proiectelor și activitatea analitică
 21 ore

Numărul de participanți


Pret per participant

Mărturii (5)

Categorii înrudite